Adatkezelésről

Adatvédelmi nyilatkozat
 

 
A megrendelés elküldésével a megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az általa szolgáltatott személyes adatokat a webáruház honlapját üzemeltető Jazini Bt. nyilvántartsa. A nyilvántartott adatokat kizárólag csak termékek számlázási, szállítási feladataihoz, hírlevél küldésére, valamint saját marketing és statisztikai célok érdekében használhatja fel. Harmadik személy részére az adatokat nem adja ki. A megrendelő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
Az adatok kezelése mindenesetben az adatvédelmi törvény előírásainak betartásával történik. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Az érintett kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen

megadott személyes adatainak kezeléséhez.
 

 

Az érintettek köre:

a webáruház felhasználói

A kezelt adatok:

a felhasználók által megadott, a megrendelések

teljesítéséhez szükséges adatok

Az adatgyűjtés célja:

a megrendelések teljesítése, a számlázás,

valamint a hírlevél küldése

Az adatok megismerésére jogosult:

Jazini Bt.

Az adatkezelés időtartama:

az elektronikusan tárolt személyes adatokat a

felhasználó által kért adattörlésig tárolja.

Adatvédelmi nyilvántartási szám:

NAIH-128926/2017

NAIH-128927/2017

 

 

 

 

 

 


Amennyiben a felhasználó a Webáruházban vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat Üzemeltető a futárszolgálat részére átadja.

 

A felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését adatkezelőnél e-mailben. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt írásban megadja a tájékoztatást és intézkedik a felhasználó személyes adatainak

helyesbítéséről, vagy törléséről.
Ha, a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
  

Adatkezeléssel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat

 

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor  22/c

Telefonszám

+ 36 1 391 1400

 

+ 36 1 391 1410

E-mail cím

ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Folytatás
Az Ön kosara üres
Rajongók
import_tuning